ภาพคณะศึกษาดูงานโรงเรียนรุจิรพัฒน์
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2553
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ
ทัศนศึกษาพิพิทธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ คลอง5
พิธีวันแม่แห่งชาติ
 กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ
 กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม-จริยธรรม


พิธีวันแม่แห่งชาติจัดขึ้น เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2553ตารางเรียนประจำห้อง
เบอร์โทรศัพท์ครู
รายชื่อนักเรียน 2553

 ปฏิทินกำหนดวันเปิด-ปิดภาคเรียน